Twój koszyk jest aktualnie pusty
Lampy
Mery
cena: 470.00 zł.
tel. 0 602 110 508
(0 - 46) 856 41 61

Regulamin sprzedaży drogą elektroniczną serwisu/sklepu internetowego
Pracownia Lamp Witrażowych i Witraży Artystycznych „Secesja”


Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną zgodnie z poniższym regulaminem sprzedaży drogą elektroniczną, zwanego dalej "regulaminem". Regulamin jest nieodpłatnie dostępny kupującemu przed zawarciem umowy, a także - na żądanie kupującego - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się kupujący.   1. Informacje ogólne o Sprzedającym.
   2. Przedmiot oferty.
   3. Promocje
   4. Zasady zamawiania
   5. Wysyłka towaru
   6. Czas realizacji zamówienia, możliwość rezygnacji
   7. Ceny
   8. Formy płatności
   9. Reklamacje
  10. Odstąpienie od umowy
  11. Przepisy końcowe1.      Informacje ogólne o Sprzedającym


1.1.   Sprzedawcą i właścicielem serwisu sklepu internetowego jest Pracownia Lamp Witrażowych i Witraży Artystycznych „Secesja” 96-313 Chylice Kolonia ul.Gdyńska 10, zwany dalej - Sprzedającym.

1.2.   Adres do korespondencji: - Pracownia Lamp Witrażowych i Witraży Artystycznych „Secesja” 96-313 Chylice Kolonia ul. Gdyńska 10 poczta Jaktorów

1.3.   Korzystanie z serwisu/sklepu „SECESJA” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


2.      Przedmiotem oferty serwisu/sklepu internetowego „SECESJA” są wyroby wyprodukowane w pracowni Sprzedającego.


3.      Promocje


Sprzedający może udostępniać do sprzedaży towary w okresowych promocjach cenowych - "oferta specjalna".


 4.      Zasady zamawiania

4.1.   Sklep internetowy - klikając na link "Dodaj do koszyka" umieszczony przy produkcie. Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka, trzeba się zalogować (loginem jest adres e-mail, który podaje się przy rejestracji), następnie klikamy na klawisz "Dalej" i wypełniamy formularz zamówienia.

4.2.   E-mailem - na adres poczta@secesja.waw.pl proszę podać nazwę i ilość produktu, dane zamawiającego (firma/nazwisko i imię, dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail) oraz adres dostawy (firma/nazwisko i imię, dokładny adres, nr telefonu), jeżeli jest inny od adresu zamawiającego oraz czy wysyłka ma zostać dokonana w formie przesyłki "zwykłej" czy "priorytetowej" lub kurierskiej.

4.3.   Telefonicznie - dzwoniąc pod numer tel. (46) 856-41-61 (w godzinach 8 - 20) lub na numer kom. 602-110-508 podając informacje jak w przypadku zamówienia przez e-mail).

4.4.   Zamówienia złożone w sposób opisany w pkt 1 i 2 można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4.5.   Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia w sytuacjach wątpliwych. z chwilą złożenia poprawnego zamówienia przez Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. A w sytuacjach wątpliwych po uzyskaniu potwierdzenia od Kupującego.


5.      Wysyłka towaru

5.1.   Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie oraz czasu dostarczenia przesyłki.

5.2.   Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej są lub firmu kurierskiej

5.3.   Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta.

5.4.   Sprzedawca dołącza każdorazowo do przesyłki fakturę, która stanowi dowód zakupu towaru.


6.      Czas realizacji zamówienia, możliwość rezygnacji

6.1.   Czas oczekiwania na zamówiony produkt liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego, w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

6.2.   Czas oczekiwania na zamówiony produkt wynosi do 7 do 14 dni roboczych.

6.3.   W przypadku braku zamówionego produktu u sprzedawcy, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i wiążącym się z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. w takim przypadku klient ma prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia.

6.4.   Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia, informując o tym pisemnie Sprzedawcę (e-mailem na adres poczta@secesja.waw.pl , nie później jak do godziny 11 dnia następnego po dniu, w którym złożył zamówienie.

6.5.   W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionego produktu i braku zgłoszenia rezygnacji z tego zamówienia, na warunkach wskazanych wyżej, Sprzedawca obciąży Klienta kosztami dostarczenia zamówionego produktu do Klienta i kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedawcy.


7.      Ceny

7.1.   Wszystkie podane ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatki aktualnie obowiązujące dla przedmiotu oferty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym podatek VAT.

7.2.   Koszt przesyłki ponosi Kupujący przy zamówieniu o wartości do 1000 zł.

7.3.   Koszt przesyłki ponosi Sprzedający przy zamówieniu o wartości równej lub przekraczającej 1000 zł.


8.      Formy płatności

8.1.   Gotówka za pobraniem - w tym wypadku pieniądze odbiera kurier dostarczający towar do Państwa. Koszt pobrania wliczony jest w cenę przesyłki. Wartość pobrania nie może przekraczać 5000 zł, płatność większych zamówień musi być realizowana przez przelewy bankowe (lub częściowo przez przelew, częściowo przez pobranie). Jeżeli to możliwe, towar może być rozdzielony na dwie osobne przesyłki.

    * Przedpłata na konto bankowe - wpłata należności na podstawie zamówienia lub faktury pro forma. Wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe  - nr konta 66 1240 6348 1111 0000 5116 4506 - bank Pekao SA oddział Grodzisk Mazowiecki.


9.      Reklamacje

9.1.   Po uiszczeniu opłaty za przesyłkę Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia zgodności otrzymanej przesyłki ze złożonym zamówieniem. w wypadku stwierdzenia niezgodności należy zażądać od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej S.A. sporządzenia protokołu reklamacyjnego.

 9.2.   Klient ma prawo reklamować zamówiony produkt w przypadku stwierdzenia wady jakościowej, asortymentowej lub ilościowej.

 9.3.   Reklamacja powinna zostać zgłoszona Sprzedawcy w formie pisemnej, najpóźniej trzeciego dnia po dniu odbioru produktu. Reklamację należy złożyć e-mailem na adres poczta@secesja.waw.pl.

 9.4.   Do przesyłki zwrotnej, wraz z reklamowanym produktem, Klient ma obowiązek dołączyć pismo wyjaśniające reklamację, dowód zakupu, numer konta bankowego lub adres, na który należy skierować przekaz pocztowy.

 9.5.   Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

 9.6.   W sytuacji uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny reklamowanego produktu wraz z kosztami zwrotu przesyłki w ramach reklamacji. Zwrot następuje przelewem na numer konta bankowego podany przez Kupującego lub na podany przez Kupującego adres, przekazem pocztowym. w tej sytuacji opłaty związane z przekazaniem należności na konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres ponosi Sprzedawca.

 9.7.   Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym.


10.  Odstąpienie od umowy

10.1.

Klient ma prawo do zwrotu zamówionego produktu w stanie niezmienionym  w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, na swój koszt z oświadczeniem, że odstępuje od zawartej umowy. Do zwracanego produktu klient ma obowiązek dołączyć dowód zakupu i numer konta bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić cenę produktu. Należność może być również przesłana przekazem pocztowym na wskazany adres. Zwracana kwota odpowiada wartości zamówionych produktów (bez kosztów wysyłki) pomniejszonej o koszty opłat związanych z przekazaniem należności na konto bankowe Klienta lub koszty przekazu pocztowego. (Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów - Dz. U. z 31.03.2000r. nr 22 poz. 271).

 
11.  Przepisy Końcowe

11.1. Ochrona danych osobowych: Klient składając zamówienie Sprzedawcy akceptuje powyższe warunki zamówienia i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Pracownia Lamp Witrażowych i Witraży Artystycznych „Secesja” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 97r. "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Zgodnie z powyższą ustawą Klienci maja prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania do celów marketingowych. Pracownia Lamp Witrażowych i Witraży Artystycznych „Secesja” nie udostępnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim. Dotyczy to zarówno danych adresowych jak i adres.

Projekt i wykonanie zz-soft.com.pl